+381 18 581 693

office@standard-doo.co.rs

FILTERI HF ZA OTKLANJANJE OSTATAKA ULJA IZ VAZDUHA

Performanse sistema komprimovanog vazduha zavise od samih komponenti iz kojih se sastoji sistem. Da bi sušač vazduha mogao da, na duže staze, efikasno obavlja svoj posao, preporučuje se obavezno postavljanje predfiltera QF. Ovaj filter treba instalirati ispred sušača. U zavisnosti od zahteva sistema komprimovanog vazduha, iza sušača je potrebno instalirati filtere PF, HF i CF. Optimalni uslovi u kojima filteri pružaju svoj maksimum su ambijentalna temperatura od 25oC, temperatura ulaznog vazduha od 20oC i radni pritisak od 7 bara. Maksimalna dozvoljena temperatura vazduha iznosi 100oC (za CF 60oC). Inače, prosečan period zamene uloška filtera (menja se samo uložak a kućište ostaje isto) u optimalnim uslovima je 4000 radnih sati.

Filter HF se koristi za odstranjivanje čestica ulja iz komprimovanog vazduha Primenjivanjem asimilacionog principa rada forsira tečne čestice ulja da se sudaraju i spajaju u veće kapljice koje se odstranjuju. Odlikuje se stepenom filtracije od 0,1 mikron. Instalira se iza sušača vazduha ili nakon predfiltera QF. Pogodan je za upotrebu u visokokvalitetnim farbarskim poslovima.

Model

Protok
vazduha

Max.
pritisak

Konekcije

Dimenzija
B x V

Težina

HF 0010

1170 l/min

16 bara

1/2

90x220 mm

0,6 kg

HF 0018

1800 l/min

16 bara

3/4

90x280 mm

0,7 kg

HF 0030

3000 l/min

16 bara

3/4

90x280 mm

0,7 kg

HF 0034

3400 l/min

16 bara

1

120x305 mm

1,1 kg

HF 0050

5000 l/min

16 bara

1

120x305 mm

1,2 kg

HF 0072

7200 l/min

16 bara

1 1/2

120x385 mm

1,3 kg

HF 0095

9500 l/min

16 bara

1 1/2

120x385 mm

1,4 kg

HF 0125

12500 l/min

16 bara

2

165x500 mm

3,7 kg