+381 18 581 693

office@standard-doo.co.rs

Sušači vazduha

Unutar 100m3 komprimovanog vazduha u proseku se nalazi: 2,2 litra vode (75% u tečnom i 25% u gasovitom stanju), 2 grama ulja i 8 miliona čestica mirisa. Vlaga, ulje, nečistoće i mirisi mogu značajno da utiču na efikasnost proizvodnje i radni vek alata i mašina. Vlaga u komprimovanom vazduhu može da se odrazi na kvalitet rada, koroziju cevi i opreme, te se samim tim smanjuje efikasnost u radu i povećava cena održavanja. Stoga je potrebno posebno obratiti pažnju na sisteme za prečišćavanje vazduha, kako bi efekti bili zadovoljavaljući.

U našoj ponudi možete pronaći najnoviji asortiman sušača, italijanskog proizvođača OMI, za koje je odrađen redizajn i upotrebljena inovativna tehnološka rešenja kako bi se optimizovale performanse uz uprošćeno i efikasnije korišćenje. Elektronski kontroler i interfejs, koji je prilagođen korisniku, omogućavaju uprošćeno održavanje i korišćenje osnovnih funkcija sušača. Ovi sušači postižu izuzetne rezultate čak i kada su ambijentalna i temperatura ulaznog vazduha veoma visoke. Najveća efikasnost u radu se dobija pri ambijentalnoj temperaturi od 25oC i temperaturi ulaznog vazduha od 35oC, a sposobni su da efikasno rade i do ambijentalne temperature od 45oC i temperature ulazno vazduha od 55oC. Svi sušači su monofazni.

Model

Protok
vazduha

Max.
pritisak

Konekcije

Dimenzija
D x Š x V

Težina

DD 54

900 l/min

16 bara

1/2

430x325x445 mm

24 kg

DD 72

1200 l/min

16 bara

1/2

430x325x445 mm

24 kg

DD 108

1800 l/min

16 bara

1/2

430x325x445 mm

24 kg

DD 144

2400 l/min

16 bara

3/4

486x395x565 mm

31 kg

DD 180

3000 l/min

16 bara

3/4

486x395x565 mm

36 kg

DD 216

3600 l/min

16 bara

3/4

486x395x565 mm

40 kg

DD 280

4666 l/min

16 bara

1

485x595x614 mm

59 kg

DD 340

5666 l/min

16 bara

1

485x595x614 mm

60 kg